Działalność diagnostyczno-terapeutyczna oraz działalność naukowa zespołu Katedry i Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży dotyczy następujących zagadnień;
- Etiopatogenezy przedwczesnego ukończenia ciąży (poród przedwczesny, poronienia) w aspekcie psychologicznym, hormonalnym i infekcyjnym.
- Angiogenezy łożyska w wybranych postaciach patologii ciąży (preeclampsia, IUGR, padaczka).
- Wpływu niedotlenienia w okresie ciąży na ośrodkowy układ nerwowy.
- Karcinogenezy narządu rodnego indukowanego HPV.
- Epidemiologii i etiopatogenezy niepłodności małżeńskiej.
- Opieki nad noworodkiem po urodzeniu (rocznie 1200-1400 porodów).
- Intensywnej opieki i terapii wcześniaków i noworodków chorych oraz urodzonych z ciąż wysokiego ryzyka (rocznie 600-700 przypadków).
- Oceny i stymulacji dalszego rozwoju dzieci po wypisaniu ze szpitala.

 

 Najnowsze recenzowane publikacje:

Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)

Czasopismo

Autor (autorzy)

Tytuł artykułu, rok, tom, str.

IF

Liczba punktów MEiN

Acta Obstet. Gynecol. Scand. MARIUSZ SKOCZYŃSKI, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK, ANNA KWAŚNIEWSKA. Prevalence of human papillomavirus in spontaneously aborted products of conception., 2011 vol. 90 nr 12 s. 1402-1405, bibliogr., [dostęp: 19 lipca 2011] doi: 10.1111/j.1600-0412.2011.01189.x.

1.86

27

Ann. Agric. Environ. Med. ANNA SEMCZUK-SIKORA, STANISŁAW CZUCZWAR, ANDRZEJ SEMCZUK, ANNA KWAŚNIEWSKA, MARIAN SEMCZUK. Valproic acid transfer across human placental cotyledon during dual perfusion in vitro., 2010 vol. 17 nr 1 s. 153-157, bibliogr. poz. 38.

1.062

27

 Ann. Agric. Environ. Med. MAGDALENA MYGA-NOWAK, JOANNA PACHOLSKA-BOGALSKA, WOJCIECH KWAŚNIEWSKI, ANNA KWAŚNIEWSKA, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK. Proliferation of cells and expression of RARs, RXRs and HPV viral E6 and E7 proteins in cervical cancer cell lines after treatment with ATRA., 2011 vol. 18 nr 1 s. 145-150, bibliogr. poz. 41.

1.062

27

Bull. Vet. Inst. Pulawy MARIA M. KOCZOROWSKA, ANNA KWAŚNIEWSKA, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK. Expression of IGF1, IGF1R, and SP1 factors in HPV infected cervical cancer cells., 2011 vol. 55 nr 2 s. 281-286, bibliogr. poz. 25.

0.321

13

 Bull. Vet. Inst. Pulawy ALICJA WAROWICKA, ANNA KWAŚNIEWSKA, MARCIN SOBIERAJ, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK. Analysis of expression of AIF and PARP-1 in cancerogenesis of HPV-positive cervix., 2011 vol. 55 nr 3 s. 367-370, bibliogr.

0.321

13

Eur. J. Gynaecol. Oncol. R. NAWROT, K. KAMIENIARZ, M. MALINOWSKA, A. JÓZEFIAK, W. KȨDZIA, A. KWAŚNIEWSKA, D. KUŹMA, A. GOŹDZICKA-JÓZEFIAK. The prevalence of Leptotrichia amnionii in cervical swabs of HPV positive and negative women, 2010 vol. 31 nr 4 s. 425-428

0.633

13

Int. J. Mol. Med. J. BRONIARCZYK, A.K. OLEJNIK-SZMIDT, M.W. ŁUCZAK, M.T. SCHMIDT, M. DĄBROWSKI, A. JÓZEFIAK, W. KĘDZIA, A[NNA] KWAŚNIEWSKA, A. GOŹDZICKA-JÓZEFIAK. Analysis of expression and structure of the TSG101 gene in cervical cancer cells., 2010 vol. 25 nr 5 s. 777-783, bibliogr. poz. 43.

1.814

27

 Int. J. Mol. Med JOANNA PACHOLSKA-BOGALSKA, MAGDALENA MYGA-NOWAK, KATARZYNA CIEPŁUCH, AGATA JÓZEFIAK, ANNA KWAŚNIEWSKA, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK. Analysis of the coding sequence and expression of the coiled-coil α-helical rod protein 1 gene in normal and neoplastic epithelial cervical cells., [online] 2011 ss. 8, bibliogr. poz. 23., DOI: 10.3892/ijmm.2012.877

1.814

27

Oncol. Rep. ANNA KWAŚNIEWSKA, KRZYSZTOF POSTAWSKI, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK, WOJCIECH KWAŚNIEWSKI, EWELINA GRYWALSKA, MAŁGORZATA ZDUNEK, ELŻBIETA KOROBOWICZ. Estrogen and progesterone receptor expression in HPV-positive and HPV-negative cervical carcinomas., 2011 vol. 26 nr 1 s. 153-160., [dostęp: 21 kwietnia 2011] doi: 10.3892/or.2011.1256

1.686

20

Post. Biol. Kom. MACIEJ KWIATEK, ANNA KWAŚNIEWSKA. Rola komórek T regulatorowych w ciąży., 2011 t. 38 nr 3 s. 395-406, bibliogr. poz. 43, sum.

0.077

9

Prz. Menopauz. ANNA KWAŚNIEWSKA, ALEKSANDRA STUPAK. Leczenie zachowawcze placenta increta – przegląd piśmiennictwa., 2010 R. 9 nr 4 s. 262-265, bibliogr. poz. 25, sum.

0.221

13

 Prz. Menopauz. ANNA SEMCZUK-SIKORA, ARKADIUSZ KRZYŻANOWSKI, ANNA KWAŚNIEWSKA. Wstrząs septyczny po poronieniu 21-tygodniowej ciąży – opis przypadku., 2010 R. 9 nr 4 s. 280-282, bibliogr. sum.

0.221

13

 Prz. Menopauz. MARIAN SEMCZUK. Zespół antyfosfolipidowy w przebiegu ciąży – diagnostyka i profilaktyka., 2010 R. 9 nr 4 s. 271-274, bibliogr. poz. 25, sum.

0.221

13

 Prz. Menopauz. MARIUSZ SKOCZYŃSKI, ANNA KWAŚNIEWSKA. Ciąża i poród u pacjentki z trombocytopenią samoistną., 2010 R. 9 nr 4 s. 260-261, bibliogr. sum.

0.221

13

Publikacje w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym wymienionym w wykazie ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czasopismo

Autor (autorzy)

Tytuł artykułu, rok, tom, str.

Liczba punktów MEiN

Arch. Perinat. Med. ALEKSANDRA STUPAK, ANNA KWAŚNIEWSKA, MARIAN SEMCZUK, GRAŻYNA ZDZIENICKA, ANNA MALM. The colonization of women genital tract by Streptococcus agalactiae., 2010 vol. 16 nr 1 s. 48-50, bibliogr.

9

 Arch. Perinat. Med. MARIUSZ SKOCZYŃSKI, ANNA KWAŚNIEWSKA, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK. HPV prevalence in pregnant women at term with normal pap-smears: risk factors – preliminary report., 2011 vol. 17 nr 2 s. 110-112, bibliogr.

9

 Arch. Perinat. Med. ARTUR CZEKIERDOWSKI, SYLWIA CZEKIERDOWSKA, ARKADIUSZ KRZYŻANOWSKI, JANUSZ KRACZKOWSKI, EWELINA ROGALA, ALDONA NOWICKA. Placental growth factor (PLGF) with PAPP-A and free beta hCG assessment in women between 11th and 14th weeks of gestation., 2011 vol. 17 nr 4 s. 199-203, bibliogr.

9

Curr. Gynecol. Oncol. MAGDALENA MYGA-NOWAK, JOANNA PACHOLSKA-BOGALSKA, WOJCIECH KWAŚNIEWSKI, JAN KOTARSKI, ANNA KWAŚNIEWSKA, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK. Ekspresja receptorów kwasu retinowego (RARs i RXRs) w tkankach raka szyjki macicy HPV(+)., 2011 vol. 9 nr 2 s. 73-81, bibliogr. rez., [Tekst równol. w jęz. ang.]

6

Curr. Probl. Psychiatry ALEKSANDRA RUTKOWSKA, AGNIESZKA ROLIŃSKA, WOJCIECH KWAŚNIEWSKI, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, ANNA KWAŚNIEWSKA. Style radzenia sobie ze stresem u kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka., 2010 vol. 11 nr 4 s. 328-333, bibliogr. sum.

6

 Curr. Probl. Psychiatry ALEKSANDRA RUTKOWSKA, AGNIESZKA ROLIŃSKA, WOJCIECH KWAŚNIEWSKI, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, ANNA KWAŚNIEWSKA. Lęk – jako stan i jako cecha u kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka., 2011 vol. 12 nr 1 s. 56-59, bibliogr. sum.

6

Perinatol. Neonatol. Ginekol. MARIAN SEMCZUK, ARKADIUSZ KRZYŻANOWSKI. Badania biochemiczne w predykcji porodu przedwczesnego z uwzględnieniem badań własnych., 2011 vol. 4 z. 1 s. 16-21, bibliogr. poz. 25, sum.

6

Probl. Hig. Epidemiol. MARIUSZ SKOCZYŃSKI, ANNA KWAŚNIEWSKA, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK. Is the prevalence of Human Papillomavirus infection connected with marital status of pregnant women?, 2011 t. 92 nr 2 s. 278-280, bibliogr. streszcz..

6

 Probl. Hig. Epidemiol. JOLANTA ADAMCZUK, JANUSZ J. KRACZKOWSKI, JACEK MARCIN ROBAK, KINGA ŻURAWSKA VEL DZIURAWIEC. Czy nietrzymanie moczu to choroba cywilizacyjna?, 2011 t. 92 nr 3 s. 382-386, bibliogr. sum.

6

 Probl. Hig. Epidemiol. JOLANTA ADAMCZUK, JANUSZ J. KRACZKOWSKI, JACEK MARCIN ROBAK, KINGA ŻURAWSKA VEL DZIURAWIEC. Rola położnej a oczekiwania kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu., 2011 t. 92 nr 3 s. 675-678, bibliogr. sum.

6

 Probl. Hig. Epidemiol. ANNA SEMCZUK-SIKORA, ARKADIUSZ KRZYŻANOWSKI, MARIAN SEMCZUK, MACIEJ KWIATEK, AGNIESZKA MALEC, ANNA KWAŚNIEWSKA. Ocena poziomu leptyny w surowicy krwi kobiet z preeklampsją i opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego płodu., 2011 t. 92 nr 3 s. 504-507, bibliogr. poz. 30.

6

Monografie naukowe

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Autor (autorzy)

Tytuł, miejsce i rok wydania, liczba ark. wyd. całości (części autora)

Wydawca

JOANNA BIEGAJ-FIC, MACIEJ KWIATEK, MARIAN JĘDRYCH, ANNA KWAŚNIEWSKA. Evaluation of the frequency of HSV infection in women with pregnancy anomalies. W: Viral infection – diagnostics, prevention and control : the role of viral infection in public health. Pod red. Małgorzaty Polz-Dacewicz. Lublin 2010, s. 147-152, bibliogr. poz. 25. Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Polskie Towarzystwo Wirusologiczne
ARKADIUSZ KRZYŻANOWSKI, JACEK M. ROBAK, ANNA SEMCZUK-SIKORA, MACIEJ KWIATEK, TOMASZ GĘCA, ANNA KWAŚNIEWSKA. Our own 6-years (2005–2010) experience in chromosomal defects diagnosis – genetic mid-trimester amniocentesis. W: Casuistics of developmental age. Ed. Janusz Kocki. Lublin 2010, s. 147-155, bibliogr. poz. 27. Wydawnictwo Polihymnia
MACIEJ KWIATEK, ARKADIUSZ KRZYŻANOWSKI, JACEK M. ROBAK, TOMASZ GĘCA, ANNA SEMCZUK-SIKORA, MARIAN SEMCZUK, ANNA KWAŚNIEWSKA. Mid trimester maternal serum and amniotic fluid CRF concentration for the prediction of preterm delivery. W: Casuistics of developmental age. Ed. Janusz Kocki. Lublin 2010, s. 137-145, bibliogr. poz. 35. Wydawnictwo Polihymnia

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku innym niż angielski.

Autor (autorzy)

Tytuł, miejsce i rok wydania, liczba ark. wyd. całości (części autora)

Wydawca

Liczba punktów MEiN

JOANNA BARTOSIŃSKA, GRAŻYNA CHODOROWSKA, HENRYKA SAWULICKA-OLESZCZUK, MAŁGORZATA JANOWSKA, MARIA JUSZKIEWICZ-BOROWIEC, ANNA MICHALAK-STOMA, JANUSZ KOCKI. Zmiany skórne i neurologiczne u noworodka z nietrzymaniem barwnika – opis przypadku. W: Kazuistyka wieku rozwojowego : casus pro diagnosi. Red. Janusz Kocki. Lublin 2010, s. 15-30, bibliogr. poz. 38. Polihymnia

3

HENRYKA SAWULICKA-OLESZCZUK. Noworodek donoszony. W: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych. Red. nauk. Celina Łepecka-Klusek Warszawa 2010, s. 228-242, bibliogr. PZWL

3

HENRYKA SAWULICKA-OLESZCZUK. Noworodek niedojrzały – wcześniak. W: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych. Red. nauk. Celina Łepecka-Klusek Warszawa 2010, s. 255-264, bibliogr.  PZWL

3