KATEDRA I KLINIKA POŁOŻNICTWA I PATOLOGII CIĄŻY

Kierownik Katedry i Kliniki:

Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska

 

Z-ca Kierującego Oddziałem:Prof nadzw. dr hab. n. med. Janusz Jacek Kraczkowski

 

Położnictwo z Traktem Porodowym

Patologia Ciąży

Oddział Noworodków