Położnictwo z Traktem Porodowym

KATEDRA I KLINIKA POŁOŻNICTWA I PATOLOGII CIĄŻY

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

Telefon/Fax: 81 53 26 612

Logo Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK nr 1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierownik Kliniki: Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska

Sala Dydaktyczna / Gabinet lekarski – Położnictwo: 81 52 53 023
Gabinet lekarski – Położnictwo: 81 53 20 328
Gabinet lekarski – Pediatrzy: 81 53 40 161
Ginekologiczno – Położnicza Izba Przyjęć: 81 53 25 048
Dyżurka położnych – Położnictwo: 81 53 49 774
Trakt Porodowy: 81 53 49 775

 

W mieszczącym się na II piętrze Oddziale Położnictwa wraz z Traktem Porodowym przebywają pacjentki w trakcie porodu oraz pierwszych dniach połogu.

Położnictwo z Traktem Porodowym Położnictwo z Traktem Porodowym

Oddział posiada klimatyzowaną, salę porodową wyposażoną w nowoczesne, sterowane elektrycznie łóżka porodowe, koło porodowe „ROMA”, worki oraz piłki mające pomóc rodzącym przejść w sposób możliwie wygodny przez cały okres porodu.

Położnictwo z Traktem Porodowym Położnictwo z Traktem Porodowym Oddział Położnictwa z Traktem Porodowym Oddział Położnictwa z Traktem Porodowym

Nad bezpieczeństwem porodu czuwa wysoko wykwalifikowany personel wspomagany przez zaawansowany sprzęt: nowoczesny aparat ultrasonograficzny USG Kretz Voluson E8, bezprzewodowe aparaty kardiotokograficzne Phillips Avalon umożliwiające pacjentce pełną swobodę podczas monitorowania dobrostanu płodu.

Oddział Położnictwa z Traktem Porodowym Oddział Położnictwa z Traktem Porodowym Położnictwo z Traktem Porodowym

W pobliżu sal porodowych znajduje się nowoczesna sala cięć cesarskich – taki układ zapewnia możliwość szybkiego wykonania operacji cięcia cesarskiego w momencie gdy pojawią się medyczne wskazania do jego wykonania.

Położnictwo z Traktem Porodowym Położnictwo z Traktem Porodowym

Pacjentki w pierwszych dobach po rozwiązaniu przebywają w przytulnych salach wraz z noworodkami. Sale wyposażone są w kąciki noworodkowe (umywalka, stół do przewijania) ułatwiające utrzymanie właściwej higieny nowonarodzonego dziecka.

Położnictwo z Traktem Porodowym Położnictwo z Traktem Porodowym