Znieczulenie zewnątrzoponowe w Lublinie na Staszica!

Dzięki staraniom Pani Profesor Anny Kwaśniewskiej, Pana Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dra Mirosława Czuczwara oraz Dra Wojciecha Skorzyńskiego Zespół Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii świadczy znieczulenia zewnątrzoponowe porodu w SPSK Nr 1 ul. Staszica. Do przeprowadzenia znieczulenia niezbędna jest kwalifikacja lekarza położnika oraz anestezjologa. Lekarze kwalifikują Rodzącą u której przebieg porodu jest możliwy drogami natury po rozmowie z pacjentką. Ze względów organizacyjnych, w początkowym okresie kwalifikacje przeprowadzane będą do godziny 14:00 w dni powszednie. Znieczulenia zewnątrzoponowe do porodu realizuje Dr Wojciech Skorzyński, specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W przypadku kiedy ciężarna nie może zostać zakwalifikowana do znieczulenia zewnątrzoponowego, lekarz prowadzący poród, po ustaleniu wskazań może zaproponować znieczulenie wziewne gazem Entonox®, immersję wodną, ćwiczenia na workach sako i piłkach porodowych. W aktywnym prowadzeniu pierwszego okresu porodu naszym pacjentkom przynosi również ulgę nowoczesne łóżko porodowe „ROMA Birthwheel®”, specjalnie zaprojektowane w Szwajcarii. „Na Staszica” rodzimy bez bólu!